PROGRAMY A PROJEKTY

CampFest – 4-dňový open air festival

Most café – študentská kaviareň v Prešove

Ranč Kráľová Lehota – turisticko-konferenčné centrum s ubytovacím zariadením a ponukou stravovania

Nová DNA škola kresťanského poradenstva

Nová DNA praktické poradenstvo – víkendové poradenské pobyty a vyučovanie

MPK Prešov – poradenské centrum

MPK Bardejov – poradenské centrum

Timothy – hudobná skupina

Timothy worship centrum – škola pre chváliace tímy, hudobníkov, tanečníkov, kresťanských umelcov a pod.

Video a grafické štúdio

Prenájom veľko-kapacitných stanov a pódií

Timothy sound – hudobné a nahrávacie štúdio produkčná činnosť

KONFERENCIE

Mobilizácia – Konferencia modlitieb a pôstu. Konferencia spojená s modlitebným a pôstnym zápasom o prebudenie na Slovensku. Súčasťou programu sú svedectvá a budovanie vzťahov medzi rôznymi službami na Slovensku. 

Konferencia pre kresťanských poradcov- Konferencia pre tých, ktorí slúžia alebo sa spripravujú na službu kresťanského poradcu. Konferencia slúži aj ako príprava pre službu kresťanských poradcov na festivale CampFest alebo iných akciách.

Konferencia pre kresťanských učiteľov - Touto konferenciou chce priniesť povzbudenie pre kresťanských učiteľov, ktorí chcú pri svojej práci prinášať deťom princípy Božieho kráľovstva 

Konferencia pre podnikateľov- Konferencia pre kresťanov podnikateľov, ktorej cieľom je priniesť im nové, inšpirujúce podnety pre ich podnikanie, povzbudiť ich a pomôcť vytvoriť sieť kontaktov, ktorá by im bola pomocou v ich podnikaní. 

Danielová generácia – 3 dňová konferencia pre cca 200 dobrovoľníkov CF a 8 dní budovania areálu pre festival CampFest, budovania Božieho spoločenstva, budovania samých seba.

LifeTv - Kresťanská televízia s celoplošnou pôsobnosťou.

Nejde nám len o kvalitné akcie, veľké pódia, dobré kapely, super rečníkov, krásne zážitky a nabitú atmosféru. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Bohu.