Kontaktné údaje

Mládež pre Krista - Slovensko
P.O. BOX 45
080 01 Prešov

Fakturačné údaje

Mládež pre Krista - Slovensko
Pavlovičovo námestie 45
080 01 Prešov

IČO: 35510561
DIČ: 2020547408

MPKS - národná kancelária Prešov

tel.: 00421 911 056 789
mpks@mpks.sk

Kancelária národného riaditeľa MPKS

národný riaditeľ MPKS: Vlastislav Beňa

tel.: 0908 636 145
riaditel@mpks.sk

CampFest

riaditeľ: Štefan Beňa
campfest@campfest.sk

Nová DNA - kresťanské poradenstvo

zodpovedný vedúci: Zuzana Kostohryzová
novadna@mpks.sk

Timothy - hudobná skupina

zodpovedný vedúci: Milan Macek
timothy@timothy.sk

Ranč Kráľová Lehota

Svarín 400
032 33 Kráľová Lehota

Fakturačné údaje nájdete tu

zodpovedný vedúci - ekonomická oblasť:
Miroslav Staroň - ranc@ranckralovalehota.sk

zodpovedný vedúci - správca:          
Štefan Beňa - mpks@mpks.sk 

Kancelária:

Tel: +421 44 522 14 70                           
E-mail: ranc@ranckralovalehota.sk

Most Café - Prešov

Škultétyho 3
080 01 Prešov

správca: Miloš Ferenc
mpks@mpks.sk
tel: 00421 911 056 789

LifeTv s.r.o

Svarín 400
032 33 Kráľová Lehota

riaditeľ: Miloš Ferenc

lifetv@mpks.sk
tel: 00421 911 056 789