KTO SME?

Sme misijná organizácia, pre ktorú pracujú ľudia z rôznych cirkví, ktorí milujú Pána Ježiša. Túžime žiť v Jeho prítomnosti a prinášať evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v nebi aj tu na zemi.

Mládež pre Krista-Slovensko (MPK-S) je občianske združenie, registrované od roku 1995. Ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.

O ČO NÁM IDE?

Ide nám o prebudenie tejto generácie. V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

MPK V ČÍSLACH

LifeTv

dosah na 600 000 domácností, denne približne 2 000 internetových divákov, 3 pôvodné relácie z našej tvorby

CampFest

6 300 ľudí, 19-ty ročník, 4 pódiá, 3 dni plné prvotriedneho programu

Danielova generácia

200 dobrovoľníkov, 40 členov organizačného a realizačného tímu, 45 modlitebníkov, 80 kresťanských poradcov, 10 dní zábavy, spoločenstva, práce a duchovného programu

DNA škola

120 študentov, 20 víkendových seminárov v dvojročnom vyučovacom cykle

Víkendovka Nová DNA

60 až 90 účastníkov, 5 víkendov v roku, 4 dni odpočinku v krásnej tatranskej prírode s možnosťou osobnej modlitby a rozhovoru so skúsenými kresťanskými poradcami

TWC škola

80 študentov, 18 víkendových seminárov v dvojročnom vyučovacom cykle

Poradenstvá v centrách Nová DNA Prešov, Bardejov, Kráľova Lehota

cca 1 500 poradenských rozhovorov za rok, plus ďalších cca 1 000 v poradenskom stane na CampFeste

Ranč Kráľova Lehota

2 100 hostí za rok, okrem tých, ktorí prišli na CampFest

Most Café

návštevnosť približne 750 ľudí za rok

Konferencia Mobilizácia

140 účastníkov

Konferencia pre kresťanských služobníkov

150 účastníkov

Awakening Slovakia

približne 800 účastníkov

"Vyjdi si na vysoký vrch… Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí… Povýš, neboj sa! Povedz mestám…Hľa, váš Boh!" (Iz 40)