V Kráľovej Lehote, 26. 2. 2022

 

Milí priatelia,

všetci vieme, že situácia na Ukrajine je vážna. Veľa ľudí uteká, aby si zachránili život.

Naša misijná organizácia Mládež pre Krista Slovensko dostala pred časom do vlastníctva Ranč Kráľova Lehota, kde máme k dispozícii 75 miest na ubytovanie. V súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine sme dospeli k rozhodnutiu poskytnúť všetky naše priestory pre ľudí z Ukrajiny, ktorí potrebujú útočisko.

Naše priestory poskytneme v prvom rade pre rodiny našich kolegov z MPK (Youth for Christ) na Ukrajine a následne ďalším trpiacim. Čakáme na informácie z ukrajinského YFC a na základe toho, koľko ľudí príde od nich, otvoríme kapacity aj ďalším ľuďom.

Týmto sa charakter našej služby na určitý čas bude musieť zmeniť. Naša služba sa bude prioritne prispôsobovať potrebám týchto ľudí. Kto nás trochu poznáte, viete, že sme sa ako občianske združenie vždy snažili financovať našich služobníkov z vlastných zdrojov. Základným  pravidelným zdrojom príjmu boli práve akcie, konferencie, vzdelávania, ktoré však nebudeme môcť poskytovať, ak naše priestory aj personál bude slúžiť na iný účel. Vydávame sa týmto na krok viery, že ak je to Pánovo povolanie, On sa postará aj o zabezpečenie príjmov pre zamestnancov, aj starostlivosti o utečencov.

Ak niekto prežijete povolanie prispieť na takúto pomoc našej organizácii, budeme vďační za Vašu finančnú, materiálnu a modlitebnú podporu. O tom, aká konkrétna materiálna pomoc sa nám zíde, budeme informovať priebežne na našej stránke (www.mpks.sk) a cez FB.

Na základe predbežného rozpočtu budeme potrebovať na jedného človeka cca 500 € mesačne, čo znamená, že by sme potrebovali vyzbierať cca 35 000 – 40 000 € mesačne, aby boli pokryté kompletné prevádzkové náklady na ranč, chod MPK a amortizačná rezerva pri počte 70 až 80 Ukrajincov.

Číslo účtu na podporu pre náklady spojené s ubytovaním utečencov:

Majiteľ účtu: Mládež pre Krista - Slovensko

adresa prijímateľa: Pavlovičovo nám. 45, 080 01  Prešov

IBAN:   SK96 0200 0000 0015 4177 3158

SWIFT kód: SUBASKBX

 

QR kód pre platbu:

 

          

 

Údaje pre platby v ČR:

Číslo účtu: 228069709/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

VS: 2233

Poznámka: support ukraine

 
 

Budeme vďační aj za preposlanie nášho listu iným spoločenstvám a jednotlivcom.

V dôvere v Pána Ježiša Krista,

Vlasťo Beňa

Riaditeľ MPK Slovensko