Účelová podpora

 

Rekondičné centrum

Rekondičné centrum je jedným z našich najnovších projektov. Viac sa o ňom môžete dočítať tu. Ak by ste chceli finančne podporiť tento projekt, vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora Martina, prípadne pre poradcov (Albínka a ďalší). Ako variabilný symbol uveďte: 4113

                     

( Sk učet )                                       ( CZ učet ) 

 

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

Budovy pre rekondičné centrum

O budovách, ktoré by sme chceli kúpiť a zrekonštruovať pre rekondičné centrum sa viac dočítate po kliknutí na obrázok.

 

English version here

 

                   

( Sk učet )                                       ( CZ učet ) 

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

 

 

Kontajnerová budova

V budove, ktorú staviame na Ranči v Kráľovej Lehote, bude spoločenská miestnosť, nahrávacie štúdiá pre LifeTv, miestnosti na poradenstvo, kancelárie našich zamestnancov, sociálne zariadenia a zázemie pre CampFest a ubytovanie pre dobrovoľníkov. Všetky tieto miestnosti budú pre našu službu obrovskou úľavou a pomocou. Momentálne je stavba čiastočne dokončená, niekoľko miestností už vieme využívať. Na zateplenie celej budovy a dokončenie stavebných prác v spoločenskej miestnosti a nahrávacom štúdiu však stále hľadáme finančnú podporu. Ak by ste chceli prispieť na dokončenie tohto projektu, môžete nás podporiť ľubovoľnou sumou na náš účet na Slovensku alebo v Čechách a do variabilného symbolu uviesť: 4112

Článok o celom priebehu stavby kontajnerovej budovy si môžete prečítať po kliknutí sem.

S dokončením budovy nám môžete pomôcť nielen finančne, ale aj prakticky. Viac info tu.

                             

( SK Ůčet )                                             ( CZ Ůčet )

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

 

 

 

 

 

Ůčty pre poukazanie finančných darov

 

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200,
IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300