Profil farnosti

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Kapláni:
Mgr. Cyril Sitár
contact-informations