KTO SME?

Sme misijná organizácia, pre ktorú pracujú ľudia z rôznych cirkví, ktorí milujú Pána Ježiša. Túžime žiť v Jeho prítomnosti a prinášať evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Modlíme sa, aby prišlo Jeho kráľovstvo, aby sa diala Božia vôľa ako je v nebi aj tu na zemi.

Mládež pre Krista-Slovensko (MPK-S) je občianske združenie, registrované od roku 1995. Ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.

O ČO NÁM IDE?

Ide nám o prebudenie tejto generácie. V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami, organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

"Vyjdi si na vysoký vrch… Povýš mocne svoj hlas, zvestovateľu dobrých vecí… Povýš, neboj sa! Povedz mestám…Hľa, váš Boh!" (Iz 40)