Centrá Mládeže pre Krista Slovensko

MPK Prešov

Mládežnícke centrum

Našou službou túžime vytvárať most, ktorým by mladí ľudia mohli prichádzať k Pánu Bohu. V priestoroch centra sa nachádza študentská kaviareň MOSTcafé a kancelárske priestory MPK-Slovensko.

MOST café

Ponúka široký výber čajov, kávy, miešaných nápojov, zmrzlinových pohárov a iných špecialít. Snažíme sa, aby kaviareň bola miestom, kde sa mladí radi vracajú, lebo tam nachádzajú nielen dobrú kávu či zmrzlinu, ale v prvom rade láskavý prístup, prijatie a záujem.

Otváracie hodiny

pondelok – piatok: 13:00 – 19:00

Adresa

MOST café
Škultétyho 3
080 01 Prešov

Kontakt

tel.  +421 911 056 789
mpks@mpks.sk
 

Prenájom priestorov kaviarne

Priestory kaviarne sú mimo otváracích hodín k dispozícii rôznym spoločenstvám a cirkvám nášho mesta pre ich stretnutia či projekty.

V centre MPK v Prešove sa nachádza kancelária pre administratívu v MPKS.

LifeTv - zvukové a televízne štúdia

V centre MPK v Prešove sa nachádza zvukové štúdio kde sa spracovávajú zvukové záznamy pre televíziu LifeTv a televízne štúdio, kde sa natáčajú relácie.

Adresa

MOST café
Škultétyho 3
080 01 Prešov

Kontakt

tel.  +421 911 056 789
mpks@mpks.sk

Misijné centrum Ranč Kráľova Lehota

Na Ranči v Kráľovej Lehote slúži tím MPKS, ktorý pripravuje, alebo spolupracuje na prípravách aktivít MPKS, ktoré prebiehajú na Ranči v Kráľovej Lehote. Sú to akcie ako CampFest, TWC, Nová DNA, alebo konferencie MPKS. Sú tiež ochotní pomôcť pri akciách návštevníkom Ranča, ktorí si prenajali Ranč pre svoju akciu. 

LifeTv - grafické a video štúdio

Je miestom kde sa tvorí a pripravuje program do televízie LifeTv. V štúdiach sa natáčajú relácie, tvoria sa playlisty do vysielania a nachádza sa tu aj vysielacie pracovisko.

Pripravuje sa grafika a video pre aktivity organizované MPKS. Tvorí sa tu reklama a vyrábajú sa videozáznamy z akcií MPKS. Pripravuje sa obsah pre web.

Rekondičné a poradenské centrum Kráľova lehota

Rekondičné centrum je priestor kde ľudia prichádzajú aby pomáhali a sami pritom pomoc dostanú. Bezpečné miesto na bývanie v komunite veriacich ľudí, aktívna práca, vzdelávanie, osobné mentorovanie, kresťanské poradenstvo, vzájomné modlitby.

Adresa

Misijné centrum Kráľova Lehota, a.s.
Svarín 400
032 33 Kráľova Lehota

Kontakt

ranc@ranckralovalehota.sk