Programy a projekty

Dobrovoľnícky program 3D Kráľova Lehota

Dobrovoľnícky program 3D, predtým rekondičné centrum, je službou MPK Slovensko, kde chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a potrebujú dlhodobejšiu pomoc. Pracujeme na tom, aby sme na Ranči v Kráľovej Lehote vytvorili bezpečné miesto, kde by títo ľudia mohli bývať, žiť a pracovať v spoločenstve, mali by možnosť pravidelnej služby poradenstva a modlitby so skúseným kresťanským poradcom a priestor na odpočinok, duchovný rast a postupný zdravý návrat do bežného života.

LifeTv

Cez kresťanskú televíziu LifeTV, ktorá vysiela od októbra 2016, vytvárame priestor pre cirkevné zbory a spoločenstvá na Slovensku, aby do obývačiek ľudí jednoducho a nenásilne priniesli evanjelium o Pánovi Ježišovi. Vysielame záznamy našich konferencií a kázní z rôznych kresťanských cirkví, chvály, koncerty, filmy, relácie z našej vlastnej produkcie, a iné.

Misijné centrum Ranč Kráľova Lehota

Ranč Kráľova Lehota je dejiskom väčšiny našich konferencií, ale radi poslúžime aj Vám na Vašich dovolenkách,  táboroch a konferenciách. Ponúkame ubytovanie a stravovanie, táborisko pre camping,  konferenčnú miestnosť, športové ihriská.

Naša kapacita je 79 lôžok, z toho 6 chatiek po 6-8 lôžok a hlavná budova s 2-5 lôžkovými izbami.

Naša kapacita je 79 lôžok, z toho 6 chatiek po 6-8 lôžok a v hlavnej budove máme 10 izieb s 2-5 lôžkovými izbami.

Mini ZOO

Na ranči sme zriadili Mini ZOO, o ktorú sa starajú naši zamestnanci a dobrovoľníci rekondičného centra. Máme pštrosy, bažanty, ovce, kozy, psy, mačky, sliepky, kačky, emu, holuby a všeliaké iné zvieratká.

Pred príchodom na ranč vás privíta stádo takmer 30 koní. V súčasnosti kone nie sú súčasťou našej služby, ale spolupracujeme s majiteľmi a sme úzko prepojení. Na koníkoch je možné jazdiť po voľnej prírode.

Most Café Prešov

Most Café ponúka široký výber čajov, kávy, miešaných nápojov, zmrzlinových pohárov a iných špecialít. Snažíme sa, aby kaviareň bola miestom, kde sa mladí radi vracajú, lebo tam nachádzajú nielen dobrú kávu či zmrzlinu, ale v prvom rade láskavý prístup, prijatie a záujem.

CampFest 

Multižánrový festival CampFest oslávil v roku 2023 svoje okrúhle dvadsiate piate narodeniny. Každoročne je tento festival stretnutím viac ako 6000 mladých ľudí a veľkou radostnou oslavou nášho Boha, ktorý je hodný všetkej chvály. Spoločne túžime po prebudení a premene mladej generácie a celej spoločnosti. Na štyroch pódiách prinášame pestrú zmes uctievania, koncertov, tanca, prednášok, seminárov,  divadla, filmu, detského programu, športov a kreatívnych dielní. 

 

Kresťanské poradenstvo Nová DNA

Kresťanské poradenstvo je služba osobného rozhovoru a modlitby. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom. Súčasťou projektu Nová DNA sú:

Nová DNA škola kresťanského poradenstva

20 víkendových seminárov plných vyučovania na témy pastoračnej starostlivosti a duchovného poradenstva

Nová DNA praktické poradenstvo

Víkendové rekreačné pobyty s možnosťou osobnej modlitby a rozhovoru so skúsenými kresťanskými poradcami

KONFERENCIE

Mobilizácia

Konferencia modlitieb a pôstu. Konferencia spojená s modlitebným a pôstnym zápasom o prebudenie na Slovensku. Súčasťou programu sú svedectvá a budovanie vzťahov medzi rôznymi službami na Slovensku. 

Konferencia pre kresťanských služobníkov

Konferencia pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov a dobrovoľníkov slúžiacich v cirkvi, kresťanských poradcov a všetkých, ktorí investujú svoj čas, energiu a nasadenie do budovania Božieho kráľovstva. Táto konferencia je príležitosť "dopriať si" čas pre svoj vlastný rast a povzbudenie. Konferencia slúži aj ako príprava pre službu kresťanských poradcov a iných služobníkov a dobrovoľníkov na festivale CampFest.

Danielova generácia

Trojdňová konferencia pre 200 dobrovoľníkov a 8 dní budovania areálu pre festival CampFest, budovania Božieho spoločenstva, budovania samých seba.

Nejde nám len o kvalitné akcie, veľké pódia, dobré kapely, super rečníkov, krásne zážitky a nabitú atmosféru. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Bohu.