Programy a projekty

Rekondičné centrum Kráľova Lehota

Rekondičné centrum je novou službou MPK Slovensko, ktorú práve rozbiehame. Chceme vytvoriť priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a potrebujú dlhodobejšiu pomoc. Pracujeme na tom, aby sme na Ranči v Kráľovej Lehote vytvorili bezpečné miesto, kde by títo ľudia mohli bývať, žiť a pracovať v spoločenstve, mali by možnosť pravidelnej služby poradenstva a modlitby so skúseným kresťanským poradcom a priestor na odpočinok, duchovný rast a postupný zdravý návrat do bežného života.

LifeTv

Cez kresťanskú televíziu LifeTV, ktorá vysiela od októbra 2016, vytvárame priestor pre cirkevné zbory a spoločenstvá na Slovensku, aby do obývačiek ľudí jednoducho a nenásilne priniesli evanjelium o Pánovi Ježišovi. Vysielame záznamy našich konferencií a kázní z rôznych kresťanských cirkví, chvály, koncerty, filmy, relácie z našej vlastnej produkcie, a iné.

Škola Timothy Worship Centrum

V januári 2018 otvárame nový dvojročník TWC School – školu uctievania, a to nie len hudbou! Ide o 18 víkendoviek zameraných na rozvoj kreativity v uctievaní. Vyučovanie bude prebiehať v siedmich odboroch: hudba, tanec, vizuálne umenie,  modlitba, video a grafika, zvuk, mediálna komunikácia.

Misijné centrum Ranč Kráľova Lehota

Ranč Kráľova Lehota  je dejiskom väčšiny našich konferencií, ale radi poslúžime aj Vám na Vašich dovolenkách,  táboroch a konferenciách. Ponúkame ubytovanie a stravovanie, táborisko pre camping,  konferenčnú miestnosť, športové ihriská.

Most Café Prešov

Most Café ponúka široký výber čajov, kávy, miešaných nápojov, zmrzlinových pohárov a iných špecialít. Snažíme sa, aby kaviareň bola miestom, kde sa mladí radi vracajú, lebo tam nachádzajú nielen dobrú kávu či zmrzlinu, ale v prvom rade láskavý prístup, prijatie a záujem.

CampFest – Awakening Slovakia

Multižánrový festival CampFest oslávi v roku 2018 svoje okrúhle dvadsiate narodeniny. Každoročne je tento festival stretnutím viac ako 6000 mladých ľudí a veľkou radostnou oslavou nášho Boha, ktorý je hodný všetkej chvály. Spoločne túžime po prebudení a premene mladej generácie a celej spoločnosti. Na štyroch pódiách prinášame pestrú zmes uctievania, koncertov, tanca, prednášok, seminárov,  divadla, filmu, detského programu, športov a kreatívnych dielní. V nadväznosti na CampFest sme  niekoľkokrát za posledné roky pripravili večer chvál Awakening Slovakia.

Kresťanské poradenstvo Nová DNA

Kresťanské poradenstvo je služba osobného rozhovoru a modlitby. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom. Súčasťou projektu Nová DNA sú:

Nová DNA škola kresťanského poradenstva

20 víkendových seminárov plných vyučovania na témy pastoračnej starostlivosti a duchovného poradenstva

Nová DNA praktické poradenstvo

Víkendové rekreačné pobyty s možnosťou osobnej modlitby a rozhovoru so skúsenými kresťanskými poradcami

 

Kapela Timothy

Kapela Timothy je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku a domácou kapelou najväčšieho worship open air festivalu CampFest.

 

KONFERENCIE

Mobilizácia

Konferencia modlitieb a pôstu. Konferencia spojená s modlitebným a pôstnym zápasom o prebudenie na Slovensku. Súčasťou programu sú svedectvá a budovanie vzťahov medzi rôznymi službami na Slovensku. 

Konferencia pre kresťanských služobníkov

Konferencia pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov a dobrovoľníkov slúžiacich v cirkvi, kresťanských poradcov a všetkých, ktorí investujú svoj čas, energiu a nasadenie do budovania Božieho kráľovstva. Táto konferencia je príležitosť "dopriať si" čas pre svoj vlastný rast a povzbudenie. Konferencia slúži aj ako príprava pre službu kresťanských poradcov a iných služobníkov a dobrovoľníkov na festivale CampFest.

Konferencia pre kresťanských učiteľov

Touto konferenciou chceme priniesť povzbudenie pre kresťanských učiteľov, ktorí chcú pri svojej práci prinášať deťom princípy Božieho kráľovstva 

Danielova generácia

Trojdňová konferencia pre 200 dobrovoľníkov a 8 dní budovania areálu pre festival CampFest, budovania Božieho spoločenstva, budovania samých seba.

Nejde nám len o kvalitné akcie, veľké pódia, dobré kapely, super rečníkov, krásne zážitky a nabitú atmosféru. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Bohu.