MPK Slovensko, o.z.

P.O. BOX 45

080 01 Prešov

Fakturačné údaje

Obchodné meno: MPK Slovensko, o.z.

Oficialna skratka MPKS o.z.

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Škultétyho 3, 080 01 Prešov

V zastúpení: Vlastislav Beňa (štatutárny zástupca)

IČO: 35510561

DIČ: 2020547408

Bankové spojenie na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858, BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie v Českej Republike: 228069709/0300

Generálny riaditeľ: Vlastislav Beňa, riaditel@mpks.sk

Národná kancelária:

Zástupca riaditeľa MPKS a ekonóm: Miloš Ferenc

Asistent riaditeľa MPKS: Mgr. Dana Cibuľová

director@mpks.sk

LifeTv s.r.o

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Fakturačné údaje

Obchodné meno: LifeTv s. r. o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

Registrácia: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64905/L

V zastúpení: Vlastislav Beňa (konateľ), Miloš Ferenc (konateľ)

IČO: 50128833

DIČ: 2120190182

Bankové spojenie: SK9502000000003608494655 

Generálny riaditeľ MPKS a konateľ: Vlastislav Beňa

Programový riaditeľ: Jana Vimpeľová, vimpelova@lifetv.sk

Technický riaditeľ a konateľ: Miloš Ferenc, ferenc@lifetv.sk

CampFest

PRÁVNA FORMA:  Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. Campfest nemá samostatnú právnu subjektivitu.

Koordinátor: Lýdia Rišová, campfest@campfest.sk

Produkcia: Jana Vimpeľová, produkcia@mpks.sk

Vedúca organizačného a realizačného tímu: Monika Gubáňová, dobrovolnik@campfest.sk

Štatutár zriaďovateľa, Riaditeľ MPK Slovensko: Vlastislav Beňa 

Nová DNA – kresťanské poradenstvo

PRÁVNA FORMA CENTRA:  Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. CKP Nová DNA nemá samostatnú právnu subjektivitu.

Riaditeľ NOVÁ DNA: PaedDr. Martina Polohová

Štatutár zriaďovateľa, Riaditeľ MPK Slovensko: Vlastislav Beňa 

Dobrovoľnícky program 3D Kráľova Lehota

(predtým Rekondičné centrum)

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Organizačne patrí pod službu Nová DNA

Ranč Kráľova Lehota s.r.o.

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Ranč Kráľova Lehota s.r.o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

V zastúpení: Miloš Ferenc (konateľ), Miroslav Staroň (konateľ)

IČO: 50155202

IC DPH: SK21 20 197 134

Zodpovedný vedúci (správca): Benjamín Beňa, bendzi@mpks.sk 

Hospodár ekonóm: Renáta Beňová renata@mpks.sk

Prevádzkar: Nikola Bilasová, Mgr. Zuzana Palková ranc@ranckralovalehota.sk, 00421 44 522 14 70

MCKL a.s.

Misijné centrum Kráľova Lehota a.s.

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

IČO: 35788518

IČ DPH:SK2021507136

Predseda predstavenstva a konateľ: Vlastislav Beňa

Most Café Prešov

Adresa prevádzky:

Škultétyho 3

080 01 Prešov

PRÁVNA FORMA CENTRA:  Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. Most Café nemá právnu subjektivitu.

Fakturačné údaje

Obchodné meno: MPK Sovensko, o.z. v skratke MPKS, o.z.

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Škultétyho 3, 080 01 Prešov

V zastúpení: Vlastislav Beňa (štatutárny zástupca)

IČO: 35510561

DIČ: 2020547408

Bankové spojenie: SK82 0200 0000 0014 6320 1858

Správca: Miloš Ferenc, mpks@mpks.sk

MPKS Shop

PRÁVNA FORMA:  Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. MPKS Shop nemá právnu subjektivitu.

Zodpovední vedúci: Mgr. Slavomír Poloha, Johana Jendelová, shop@mpks.sk

Štatutár zriaďovateľa, Riaditeľ MPK Slovensko: Vlastislav Beňa