Mládež pre Krista - Slovensko, o.z.

P.O. BOX 45

080 01 Prešov

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Mládež pre Krista - Slovensko, o.z. Oficialna skratka MPKS o.z.

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov

V zastúpení: Vlastislav Beňa (štatutárny zástupca)

IČO: 35510561

DIČ: 2020547408

Bankové spojenie na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858, BIC: SUBASKBX

Bankové spojenie v Českej Republike: 228069709/0300

Národný riaditeľ: Vlastislav Beňa, riaditel@mpks.sk

Národná kancelária: director@mpks.sk

LifeTv s.r.o

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Fakturačné údaje

Obchodné meno: LifeTv s. r. o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

Registrácia: OR SR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 64905/L

V zastúpení: Vlastislav Beňa (konateľ), Miloš Ferenc (konateľ)

IČO: 50128833

DIČ: 2120190182

Bankové spojenie: SK9502000000003608494655 

Programový riaditeľ a konateľ: Vlastislav Beňa, bena@lifetv.sk

Technický riaditeľ a konateľ: Miloš Ferenc, ferenc@lifetv.sk

Vedúca produkcie: Jana Vimpeľová, vimpelova@lifetv.sk

CampFest

Koordinátor: Lýdia Rišová, campfest@campfest.sk

Produkcia: Jana Vimpeľová, produkcia@mpks.sk

Dobrovoľníci: Monika Gubáňová, dobrovolnik@campfest.sk

Nová DNA – kresťanské poradenstvo

Zodpovedná vedúca: Zuzana Kostohryzová, novadna@mpks.sk

Rekondičné centrum Kráľova Lehota

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Koordinátor: Martina Polohová, martina@mpks.sk

Ranč Kráľova Lehota s.r.o.

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Ranč Kráľova Lehota s.r.o.

Forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Svarín 400, 032 33 Kráľova Lehota

V zastúpení: Miloš Ferenc (konateľ), Miroslav Staroň (konateľ)

IČO: 50155202

IC DPH: SK21 20 197 134

Zodpovedný vedúci (ekonomická oblasť): Miroslav Staroň, ranc@ranckralovalehota.sk

Zodpovedný vedúci (správca): Slavo Poloha, mpks@mpks.sk 

Kancelária: Dana Hrivnáková, ranc@ranckralovalehota.sk, 00421 44 522 14 70

MCKL a.s.

Misijné centrum Kráľova Lehota a.s.

Svarín 400

032 33 Kráľova Lehota

IČO: 35788518

IČ DPH:SK2021507136

Most Café Prešov

Adresa prevádzky (iná ako fakturačná adresa):

Škultétyho 3

080 01 Prešov

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Mládež pre Krista - Slovensko, o.z.

Forma: Občianske združenie

Sídlo: Pavlovičovo námestie 45, 080 01 Prešov

V zastúpení: Vlastislav Beňa (štatutárny zástupca)

IČO: 35510561

DIČ: 2020547408

Bankové spojenie: SK82 0200 0000 0014 6320 1858

Správca: Miloš Ferenc, mpks@mpks.sk

Kapela Timothy

Manažér: Milan Macek, timothy@timothy.sk

Modlitebná služba

Zodpovedná vedúca: Lucia Šmelíková, lucka@mpks.sk

MPK Shop

Zodpovedná vedúca: Nikola Bilasová, shop@mpks.sk