História Mládeže pre Krista - Slovensko

 

Približne okolo roku 1990 vzniklo v Prešove spontánne hnutie mladých ľudí, ktorých spájala túžba rásť v poznaní Ježiša Krista a hovoriť o tejto túžbe aj za hranicami múrov cirkevných budov. Na základe toho vznikli Kluby knihy života (1992) – verejné evanjelizačné stretnutia kresťanov z rôznych cirkevných spoločenstiev v Prešove. Tieto stretnutia odštartovali vznik mnohých malých, neformálnych skupiniek mladých ľudí a spoluprácu medzi vedúcimi týchto skupiniek. Hnutie, ktoré takto vzniklo a duchovná obnova, ktorú prinieslo, si po čase vyžadovali organizačné, ale aj právne zastrešenie. Preto sa vedúci tohto hnutia rozhodli založiť občianske združenie a stať sa súčasťou medzinárodnej organizácie Youth for Christ (Mládež pre Krista).

Pod hlavičkou Mládeže pre Krista – Slovensko začali vznikať nové projekty, služby a iniciatívy: kapela Timothy (1991), Rock Solid kluby na školách (1997), študentská kaviareň Siedma Pečať (1999) a neskôr Most Café v Prešove (1999), Worship festivaly (2000), centrum MPK v Bardejove (2001), ktoré sa venovalo službe deťom a kresťanskému poradenstvu.  

V roku 1999 vznikla myšlienka zorganizovať mládežnícky hudobný festival. Tak vznikol festival CampFest, ktorého víziou takmer od jeho vzniku bolo priniesť na Slovenskú scénu viac než festival, vytvoriť priestor na to, aby sa jeho účastníci mohli osobne stretnúť s Ježišom a osláviť ho (aj) prvotriednym umením. 

Keď sme po niekoľkých rokoch fungovania festivalu v Tatranskej Lomnici potrebovali nájsť nové miesto, ktoré by bolo pre CampFest vhodné, zažili sme jednoduchý, ale veľmi dôležitý a citeľný zázrak. Blízky priateľ a podporovateľMládeže pre Krista z Írska sa rozhodol z vlastných úspor kúpiť areál ubytovacieho zariadenia s reštauráciou a kempingom Ranč Kráľova Lehota, a dať ho MPK plne do správy a užívania na svoje účely. Vďaka tomu sme získali „vlastné" priestory, kde sme mohli usporiadať nielen festival CampFest, ale aj rôzne víkendové semináre, konferencie a školy.

Medzičasom sa v Prešove a Bardejove výrazne rozvinula služba kresťanského poradenstva, t.j. pastoračná starostlivosť o ľudí v ťažkých životných situáciách, a vznikla veľká potreba školiť ďalších služobníkov a pracovníkov, ktorí sa chceli tejto službe venovať. Tak vznikla Škola kresťanského poradenstva Nová DNA – dvojročná séria dvadsiatich víkendových seminárov, ktorú od roku 2008 absolvovalo približne 600 študentov.

Z iniciatívy členov kapely Timothy prebiehali už od roku 2006 víkendové semináre a školy pre mládežníckych vedúcich, neskôr pre hudobníkov, umelcov, podnikateľov, učiteľov. 

Z týchto víkendoviek vznikla v roku 2013 Škola chvál Timothy Worship Centrum, súčasťou ktorej sú praktické worshopy v rôznych umeleckých oblastiach: hra na rôzne hudobné nástroje, spev, vedenie chvál, tanec, vizuálne umenie, písanie piesní, vedenie modlitieb, grafický design, kamera, mastering zvuku, mediálne vystupovanie.

Najnovším projektom MPK sa stala kresťanská televízia LifeTv, ktorá vysiela od októbra 2016 a prináša do domácností ľudí na Slovensku a v Českej republike výber hudby, kázní, filmov, relácií a záznamov z konferencií, ktoré vytvárajú pestrú mozaiku aktuálneho diania v rôznych slovenských cirkevných zboroch a spoločenstvách.