Darovanie 2 % (3 %) z daní

Ak by ste radi podporili službu MPK Slovensko, môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov.

Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní subjektom, ktoré sú pre tento účel zaregistrované.

Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete darovať 3 % zo svojich daní. Potrebujete k tomu len potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

POKYNY NA POUKÁZANIE 2% (3%)

Pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo potvrdenia si môžete stiahnuť TU.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.  Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Vyhlásenie a Potvrdenie)

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Do 31. marca 2024  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pre právnické osoby

Do 31. marca 2024  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

IČO: 35510561
Právna forma: občianske združenie                                   Obchodný názov: MPK Slovensko                                           Oficialna skratka: MPKS                                                             Sídlo: Škultétyho 3695/3, 080 01  Prešov

DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ (3 %)

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie priložte ako prílohu k Vášmu daňovému priznaniu.


Viac informácií:  https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/


KONTAKT

email: info@mpks.sk