Darovanie 2 % z daní

Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista - Slovensko, môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov.

Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní subjektom, ktoré sú pre tento účel zaregistrované.

POKYNY NA POUKÁZANIE 2% (3%)

Pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo potvrdenia si môžete stiahnuť TU.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.  Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.  Editovateľné tlačivo nájdete TU.
  • Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Vyhlásenie a Potvrdenie)
  • 2% MÔŽETE DAROVAŤ AJ NESKÔR

    Vďaka schvaľovanej legislatíve, ktorá má rôznymi spôsobmi pomôcť počas koronakrízy daňovníkom, je možné podať aj vyhlásenia k darovaniu podielu zaplatenej dane neskôr. Štandardne býva 30. apríl posledným dňom, keď môžu zamestnanci podať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (známe ako 2%). Tento rok však pre pandémiu táto lehota neplatí. Zamestnanci môžu teda tento rok podať vyhlásenie k 2% až do konca druhého mesiaca, ktorý pôjde po mesiaci, v ktorom sa skončí pandémia.

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Do 31. marca 2020  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pre právnické osoby

Do 31. marca 2020  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

IČO: 35510561
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Mládež pre Krista - Slovensko
Sídlo: Pavlovičovo nám. 45, 080 01  Prešov

DOBROVOĽNÍK

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

KONTAKT

email:dvepercenta@mpks.sk

 

LETÁK NA STIAHNUTIE