Darovanie 2 % z daní

Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista - Slovensko, môžete tak urobiť poukázaním 2 % dane z príjmov.

Neplatíte o nič viac, len využívate svoje zákonné právo dať 2 % zo svojich daní subjektom, ktoré sú pre tento účel zaregistrované.

POKYNY NA POUKÁZANIE 2% (3%)

Pre zamestnancov

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Tlačivo potvrdenia si môžete stiahnuť TU.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.  Tlačivo vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Vyhlásenie a Potvrdenie)

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Do 31. marca 2021  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Pre právnické osoby

Do 31. marca 2021  podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

ÚDAJE O ORGANIZÁCII

IČO: 35510561
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Mládež pre Krista - Slovensko
Sídlo: Pavlovičovo nám. 45, 080 01  Prešov

3%  DANE PRI DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

KONTAKT

email:dvepercenta@mpks.sk