Účelová podpora

 

Rekondičné centrum

Rekondičné centrum je jedným z našich najnovších projektov. Viac sa o ňom môžete dočítať tu. Ak by ste chceli finančne podporiť tento projekt, vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora Martina, prípadne pre poradcov (Albínka a ďalší). Ako variabilný symbol uveďte: 4113

                     

( Sk učet )                                       ( CZ učet ) 

 

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

Budovy pre rekondičné centrum v Kráľovej Lehote

Pravdepodobne ste už počuli o tom, že sa snažíme popri poradenskej službe Nová DNA rozbehnúť rekondičné centrum pre ľudí v ťažších životných situáciach, ktorí potrebujú pomoc a odísť na nejaký čas z domova, aby tú pomoc mohli získať. Potrebujú vystúpiť zo stereotypu, v ktorom žijú a nevedia sa posunúť ďalej, alebo majú ťažké  pozadie, z ktorého potrebuju výjsť, aby sa mohli naštartovať novým spôsobom a zapojiť sa do reálneho života. Veríme, že to sa môže udiať iba vtedy, ak prejdú vnútorným uzdravením skrze Ducha Svätého v kolektíve ľudí, ktorí im rozumejú. Popritom sa budú zapájať do práce, čo im pomôže sa osamostatniť a začať reálne žiť.
Túto službu sme spustili v januári 2018, ale narazili sme na jeden vážny problém. Záujemcov je veľa, ale my nemáme kapacitu ich ubytovať. Na Ranči v Kráľovej Lehote máme každý víkend akciu a z kapacitných dôvodov musia ľudia vždy na víkendy odchádzať domov.
Veľa sme sa za to modlili a Pán Boh nám otvoril dvere. Máme možnosť odkúpiť dom vedľa kontajnerovej budovy pri ceste a ešte jeden ďalší dom vo Svaríne - 2-bytovku. Keď ste boli v Kráľovej Lehote, tak ste mohli vidieť vedľa kontajnerovej budovy dva staré domy popri ceste, ktoré patria lesom. Dozvedeli sme sa, že ich budú predávať za výhodných podmienok. Prvý dom sa predáva už teraz v najbližších dňoch. Druhý pravdepodobne niekedy v blízkej budúcnosti. A tú 2-bytovku by sme mohli odkúpiť aj ihneď. Je trochu drahšia a bola možnosť ju zobrať aj do prenájmu. Preto sme sa rozhodli ísť postupne s vierou, že nám Pán Boh dá možnosť to zrealizovať. 2-bytovku sme požiadali do prenájmu s tým, že ak budeme mať peniaze (cca 65 000 €),  tak by sme ju odkúpili.
Momentálne potrebujeme dať súrne dokopy sumu na ten prvý dom pri ceste, ktorý sa bude odpredávať v najbližších dňoch. Aktuálne potrebujeme ešte okolo 12 000 € + neskôr nejaké peniaze na rekonštrukciu. Preto vás chceme týmto pozvať, aby ste sa modlili, či vás Pán Boh nevedie k tomu, aby ste sa stali súčasťou tejto vízie tým, že nám prispejte na kúpu a rekonštrukciu týchto budov. Môžete to urobiť buď jednorazovo alebo pravidelne akoukoľvek čiastkou na náš účet.
Veľmi nám tým pomôžete rozbehnúť túto službu. Verím, že tým spoločne pomôžeme mnohým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc.

O budovách, ktoré by sme chceli kúpiť a zrekonštruovať pre rekondičné centrum sa viac dočítate po kliknutí na obrázok.

 

English version here

 

                   

( Sk učet )                                       ( CZ učet ) 

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

 

 

Kontajnerová budova

V budove, ktorú staviame na Ranči v Kráľovej Lehote, bude spoločenská miestnosť, nahrávacie štúdiá pre LifeTv, miestnosti na poradenstvo, kancelárie našich zamestnancov, sociálne zariadenia a zázemie pre CampFest a ubytovanie pre dobrovoľníkov. Všetky tieto miestnosti budú pre našu službu obrovskou úľavou a pomocou. Momentálne je stavba čiastočne dokončená, niekoľko miestností už vieme využívať. Na zateplenie celej budovy a dokončenie stavebných prác v spoločenskej miestnosti a nahrávacom štúdiu však stále hľadáme finančnú podporu. Ak by ste chceli prispieť na dokončenie tohto projektu, môžete nás podporiť ľubovoľnou sumou na náš účet na Slovensku alebo v Čechách a do variabilného symbolu uviesť: 4112

Článok o celom priebehu stavby kontajnerovej budovy si môžete prečítať po kliknutí sem.

S dokončením budovy nám môžete pomôcť nielen finančne, ale aj prakticky. Viac info tu.

                             

( SK Ůčet )                                             ( CZ Ůčet )

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

 

 

 

 

 

Ůčty pre poukazanie finančných darov

 

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200,
IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300