Účelová podpora

 

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, 

IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858

BIC: SUBASKBX

 

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

 

Traktor

Na tento účel sme už financie získali! Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli podporiť nás svojím darom v tejto praktickej veci.

Pre obhospodarovanie lúk na Ranči v Kráľovej Lehote a areálu CampFestu (kosenie, odhŕňanie snehu) je pre nás traktor neoceniteľnou pomocou. Ten, ktorý nám slúžil doteraz, už dožíva a potrebujeme miesto neho kúpiť nejaký funkčný traktor.

Rekondičné centrum

Rekondičné centrum je jedným z našich najnovších projektov. Viac sa o ňom môžete dočítať tu. Ak by ste chceli finančne podporiť tento projekt, vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora Martina, prípadne pre poradcov (Albínka a ďalší). Ako variabilný symbol uveďte: 4113

 

Kontajnerová budova

V budove, ktorú staviame na Ranči v Kráľovej Lehote, bude spoločenská miestnosť, nahrávacie štúdiá pre LifeTv, miestnosti na poradenstvo, kancelárie našich zamestnancov, sociálne zariadenia a zázemie pre CampFest a ubytovanie pre dobrovoľníkov. Všetky tieto miestnosti budú pre našu službu obrovskou úľavou a pomocou. Momentálne je stavba čiastočne dokončená, niekoľko miestností už vieme využívať v letných mesiacoch, kým nezačne vykurovacia sezóna. Na zateplenie celej budovy a dokončenie stavebných prác v spoločenskej miestnosti a nahrávacom štúdiu však stále hľadáme finančnú podporu. Ak by ste chceli prispieť na dokončenie tohto projektu, môžete nás podporiť ľubovoľnou sumou na náš účet na Slovensku alebo v Čechách a do variabilného symbolu uviesť: 4112

S dokončením budovy nám môžete pomôcť nielen finančne, ale aj prakticky. Viac info tu.

 

Licencia pre LifeTv na vysielanie v Českej republike

Ďakujeme, že ste prispeli na tento účel! Sumu 90 000 českých korún (cca 3 500 €), ktorú sme potrebovali na zakúpenie licencie na vysielanie LifeTv v Čechách, sa nám už podarilo vyzbierať a momentálne pracujeme na tom, aby sme túto licenciu obdržali. Veríme, že tento krok k rozšíreniu nášho vysielania ešte prinesie veľa dobrého ovocia. Veľmi ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli napĺňať túto víziu spolu s nami!!!