« Späť

Hnevajte sa, ale nehrešte

Boxovali sme, kričali, trieskali do krabíc aj rúbali drevo... Funguje to...

Každý mesiac sa na Ranči v Kráľovej Lehote koná víkend prednášok a vyučovania v rámci dvojročnej školy Nová DNA. Účastníci tejto školy sa na každom stretnutí zameriavajú na konkrétnu tému, ktorú sa snažia do hĺbky uchopiť. Po letnej pauze sme začali s témou HNEV. Celý víkend bol zameraný na verš z listu Efezským 4:26.

„Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.“

 

 

Už len zistenie, že sa môžeme hnevať, bolo pre niekoho prekvapením. Podmienka je ale jasná. Nehrešte. Kedy to porušíme?

Na začiatku prednášky Vlasťa Beňu sme si prečítali žalm 69, kde Dávid hovorí Bohu toto:

21 Pohana mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich. 22 Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom. 23 Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom! 24 Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá! 25 Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu! 26 Nech ich tábor spustne, nech v ich stanoch nikto nebýva! 27 Veď prenasledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. 28 K ich vine pridaj vinu, nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. 29 Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých.

Čo to vlastne hovorí? Vraví mu: "Bože, ja by som chcel, aby boli zatratení už nevládzem," celkom silno tieto slová zakričal Vlasťo Beňa. Celkom drsné, čo? Imitoval hnev. Hnev, ktorý si v sebe často nosíme. Pýtal sa: "Je toto normálne? Je normálne mať v sebe taký hnev, aby som povedal Hospodinovi, Bože, ale ja nechcem! Nechcem! Aby si mu to odpustil!"

 

 

"Ale viete čo?," povedal Vlasťo. "On to zo seba dostal. Dávid zo seba ten hnev dostal. A čo je na konci žalmu? Chvála. Potom prišla chvála Hospodinovi. Dávid vylial svoj hnev pred Boha a vzápätí prichádza uvoľnenie."

Čo je teda hriech?

Keď to vybuchne na blížneho. Keď ublížime. Alebo keď si to v sebe priveľmi nosíme a zabíjame sami seba.

Najhoršie je hnev hromadiť. Dusiť ho, potláčať. Všetci to poznáme, vieme. Potom stačí posledná kvapka a vzápätí to všetko vybuchne ako natlakovaná Coca Cola. Vylejeme to na manžela, manželku, súrodencov, na mamku, ocka, alebo na kamaráta, ktorý ide okolo. Bum. A hriech je na svete. Ublížime.

 

 

"My cholerici ho aspoň vypustíme, niekto to schytá, to je pravda. Ale sú takí, ktorí to v sebe držia a dostáva ich to do vnútorného napätia. Musíme to dostať von. A najbezpečnejší priestor je práve pred Bohom. On to znesie. Povieme mu: "Bože, ja by som ho najradšej zabil." On aj tak vidí vaše myšlienky. Vylievajte emócie pred Pána, nie pred toho človeka," radil Vlasťo. Tie emócie v nás nesmú zostať...

 

A tak sme šli na lúku a kričali...

 

 

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

 

 

Niekto trieskal do boxovacieho vreca, iný do pripravených papierových krabíc, alebo šliapal po plastových fľaškách. Ďalšie stanovisko bolo prášenie kobercov, rúbanie dreva alebo búchanie obrím kladivom do betónu. Úloha znela jasne: "Dostaň to zo seba! Ale v modlitbe. Vylej to, ale pred Boha." Tiekli slzy, bolo počuť smiech a krik. Učili sme sa...

 

 

V prednáške lektorky Janky Jaššovej sme prebrali druhú časť verša. "Nech slnko nezapadá nad vaším hnevom." Janka kládla dôraz na to, aby sme si hnev alebo zlobu neniesli do druhého dňa. Aby sme to naozaj prebrali s Hospodinom predtým, ako zaspíme. "Stačí mať tú túžbu," vravela. "Pán vás to časom naučí."

Sebaľútosť je prezlečený hnev

Janka narazila ešte na jednu vec. Totiž že sebaľútosť je tiež prejavom hnevu. Ale taký prejav hnevu, ktorým zabijeme samých seba. Takže bacha na to. Radšej poďme rúbať drevo.

Odišli sme domov s hlavnou myšlienkou...

Rieš svoj hnev v modlitbe. Vylievaj ho pred Bohom. On to unesie. On áno!

 

 

Budúci víkend na tému: Ako čeliť strachu? Aký je rozdiel medzi strachom z ľudí a bázňou pred Bohom? O tom bude téma ďalšieho víkendu školy Nová DNA s názvom: Strach, panika, fóbie.

https://www.novadna.sk/vikend

 

Anna Vrhelová