« Späť

Poradenstvá a absolventi

Poradenstvá a absolventi

Vidíme, že potreba tejto služby je v cirkvi veľmi veľká, a preto veríme, že je dôležité investovať do služobníkov, vyučovať ich, deliť sa s našimi dlhoročnými skúsenosťami a vytvárať týmto ľuďom priestor, aby rástli a obohacovali aj nás a ďalších študentov svojimi skúsenosťami a jedinečným vhľadom do riešenia rôznych problémov.

Na konci januára sme slávnostne ukončili ďalší dvojročný cyklus školy kresťanského poradenstva Nová DNA. Služba kresťanského poradenstva je zameraná na pomoc a pastierske sprevádzanie ľudí v najrôznejších životných situáciách. Ide o rozhovor a modlitbu, pri ktorej poradca spolu s človekom, ktorému slúži, hľadajú vedenie Ducha Svätého a riešenie ťažkých životných problémov cez odpustenie, uzdravenie duše a ducha a vyslobodenie z duchovného útlaku. Škola Nová DNA je cyklus víkendových vyučovaní na Ranči v Kráľovej Lehote, ktorý prebieha raz mesačne už od roku 2008 a je zameraná na prípravu a praktický tréning ľudí, ktorí slúžia v tejto oblasti. Vidíme, že potreba tejto služby je v cirkvi veľmi veľká, a preto veríme, že je dôležité investovať do služobníkov, vyučovať ich, deliť sa s našimi dlhoročnými skúsenosťami a vytvárať týmto ľuďom priestor, aby rástli a obohacovali aj nás a ďalších študentov svojimi skúsenosťami a jedinečným vhľadom do riešenia rôznych problémov.
Na záver školy 75 študentov, ktorí absolvovali celé dva roky vyučovania, skladalo praktické skúšky a pri slávnostnej záverečnej večeri sme im odovzdali certifikáty o ukončení školy. No a už tento víkend začína nový dvojročný cyklus, na ktorý sme prijali 120 študentov. Tešíme sa, čo tieto dva roky prinesú.
Práve tento mesiac sme službu poradenstva Nová DNA rozšírili ešte o jeden nový projekt. Na Ranči v Kráľovej Lehote sme otvorili Rekondičné centrum. Vytvárame tu priestor pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách (trauma, depresia, tyrania, zneužívanie, zapojenie sa do deštruktívnych rovesníckych skupín a iné) a potrebujú dlhodobejšiu pomoc mimo svojho domova. Druhou skupinou, pre ktorú je Rekondičné centrum určené, sú mladí ľudia, ktorí túžia pridať ruku k dielu, zapojiť sa do našej práce ako dobrovoľníci a zároveň si nájsť čas na seba, svoj osobný rast, zorientovať sa vo svojom živote a v tom, kam smeruje. Ponúkame im bezpečné miesto na bývanie v komunite veriacich ľudí, aktívnu prácu, vzdelávanie, osobné mentorovanie, kresťanské poradenstvo, vzájomné modlitby a priestor na odpočinok, duchovný rast a postupný zdravý návrat do bežného života. Rekondičné centrum je priestor, kde ľudia prichádzajú, aby pomáhali a sami pritom pomoc dostanú. Viac o tomto novom projekte a o celej službe Mládeže pre Krista nájdete na našich internetových stránkach www.mpks.sk
Ak túžite byť súčasťou tohto diela a podporiť nás, najviac nás potešia vaše modlitby. :-) S Rekondičným centrom čelíme v tíme mnohým novým výzvam – organizačným, finančným, duchovným, aj takým obyčajným ľudským. Každý deň potrebujeme novú milosť a silu od Pána Boha, aby sme znovu vstali z postele a znovu šli do práce a znovu milovali ľudí Jeho láskou. Myslím, že viete presne o čom hovorím a že rovnakým „bojom“ čelíte každý deň aj vy. Prosím, modlite sa za nás, aby naša služba, naše vzťahy v tíme, naše srdcia, myšlienky a modlitby boli vždy zamerané na Pána Boha a aby si nás On sám používal na budovanie, čistenie a skrášľovanie svojej nevesty – cirkvi na Slovensku a v Čechách.
Ak by ste nás chceli podporiť aj finančne, môžete nám venovať 2% zo svojich daní alebo poslať dobrovoľný dar na náš účet na Slovensku alebo v Čechách. Všetky pokyny a informácie o poukázaní 2% z daní nájdete na https://www.mpks.sk/darovanie-2
Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX
Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300