Účelová podpora

 

Po kliknutí na obrázok sa dozviete viac.

Rekondičné centrum

Rekondičné centrum je jedným z našich najnovších projektov. Viac sa o ňom môžete dočítať tu. Ak by ste chceli finančne podporiť tento projekt, vaša podpora bude použitá na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s ubytovaním a stravou pre tých účastníkov projektu, ktorí si takýto pobyt sami nemôžu dovoliť, a na pokrytie mzdy pre koordinátora Martina, prípadne pre poradcov (Albínka a ďalší). Ako variabilný symbol uveďte: 4113. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť svoju e-mailovú adresu. ĎAKUJEME!

                     

( Sk učet )                                       ( CZ učet ) 

 

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

Ubytovanie pre dobrovoľníkov

Po mnohoročnej snahe sa nám podarilo prenajať dom vo Svaríne, ktorý plánujeme využiť ako ubytovanie pre dobrovoľníkov a zamestnancov MPK a hostí Rekondičného centra. Pozývame vás do podpory tohto komunitného bývania pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť a pre dobrovoľníkov, ktorí slúžia na Božom diele bez nároku na odmenu. Financie budú použité na sprevádzkovanie a zariadenie domu. Ďakujeme!

           

( Sk učet )                                       ( CZ učet )

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

Variabilný symbol: 4113

Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť svoju e-mailovú adresu.

 


 

Po kliknutí na obrázok sa dozviete viac.

Kontajnerová budova

V budove, ktorú staviame na Ranči v Kráľovej Lehote, bude spoločenská miestnosť, nahrávacie štúdiá pre LifeTv, miestnosti na poradenstvo, kancelárie našich zamestnancov, sociálne zariadenia a zázemie pre CampFest a ubytovanie pre dobrovoľníkov. Všetky tieto miestnosti budú pre našu službu obrovskou úľavou a pomocou. Momentálne je stavba čiastočne dokončená, niekoľko miestností už vieme využívať. Na dokončenie stavebných prác v spoločenskej miestnosti a nahrávacom štúdiu však stále hľadáme finančnú podporu. Ak by ste chceli prispieť na dokončenie tohto projektu, môžete nás podporiť ľubovoľnou sumou na náš účet na Slovensku alebo v Čechách a do variabilného symbolu uviesť: 4112. Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť svoju e-mailovú adresu. ĎAKUJEME!

Článok o celom priebehu stavby kontajnerovej budovy si môžete prečítať po kliknutí sem.

S dokončením budovy nám môžete pomôcť nielen finančne, ale aj prakticky. Viac info tu.

                             

( SK Ůčet )                                             ( CZ Ůčet )

Údaje platby si môžete načítať aj cez QR-code.

Účty pre poukázanie finančných darov

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200
IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Do poznámky pre prijímateľa môžete uviesť svoju e-mailovú adresu.

ĎAKUJEME!