« Späť

V pondelok 14.2. začína Národný týždeň manželstva 2022

 

Ciele a zámer Týždňa manželstva 

Národný týždeň manželstva (NTM) propaguje manželstvo ako vzácnu hodnotu, ktorá obohacuje jednotlivcov aj celú spoločnosť. Prináša párom inšpiratívne podnety pre ich vzťah, pripravuje a ponúka zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. Ak má byť vzťah dostatočne pevný aby odolal prichádzajúcim nástrahám, vyžaduje primeranú starostlivosť. Jedným zo zámerov je povzbudiť manželské dvojice k tomu, aby svoj vzťah urobili svojou prioritou a oddelili si dostatok času pre prehĺbenie vzájomnej blízkosti. NTM je pozitívna iniciatíva, ktorá pripomína dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stoja dlhodobé vzťahy.

NTM je súčasťou medzinárodného združenia The Marriage Week International, avšak na Slovensku (podobne ako v každej ďalšej členskej krajine) funguje ako autonómny projekt.

 

„Manželský trojuholník?“ – téma NTM 2022  

Nosným motívom NTM je myšlienka, že „Dobré manželstvo nie je samozrejmosť ale vzťah, o ktorý sa potrebujeme starať“. A téma aktuálneho ročníka formou geometrického útvaru v podobe trojuholníka zdôrazňuje 3 piliere, na ktorých stojí každý dobrý vzťah a tými sú: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ďalším aspektom, na ktorý tento možno trocha vyzývavo pôsobiaci slogan poukazuje, je fakt, že niekedy sa manželia vo vzťahu zaseknú a potrebujú pomoc zvonka. Sú situácie, keď je potrebné hľadať pomoc u skúsenejšieho manželského páru, prizvať poradcu, možno duchovnú autoritu. Nie je hanba, či zbabelosť požiadať o pomoc skôr, ako bude neskoro.

 

Odznak s logom NTM ako symbol kampane   

Už je takmer pravidlom, že organizátori každý rok prinesú nejaký malý, ľahko šíriteľný symbol, za pomoci ktorého sa môžu jednotlivci aj celé skupiny viditeľne prihlásiť k myšlienke a odkazu Týždňa manželstva. Tento rok sa takým symbolom stal kovový odznak s logom NTM. Informácie o tom, ako získať odznak sa nachádzajú na webe NTM, dokonca je k tomu možné získať aj niečo navyše.

 

 

Týždeň manželstva virtuálne

V aktuálnom veľmi neistom pandemickom období sa mnohé aktivity NTM veľmi prirodzene presúvajú z verejných spoločenských podujatí do on-line priestoru alebo do prírody. Napríklad už aj v tomto období, keď do oficiálneho spustenia Týždňa manželstva naplno chýba ešte niekoľko dní, beží tzv. ZIMNÁ VÝZVA. Je to aktivita určená najmä pre tých, ktorí si užívajú spoločný čas v prírode a radi spoznávajú nové miesta. Zimná výzva vyzýva všetkých záujemcov/zvedavcov objavovať turistický potenciál Prešovského kraja. Už odteraz až do 6.2. je jej súčasťou aj súťaž tzv. „Manželský bonus“. Viac na https://www.ntmpo.sk/zimna-vyzva-2/

Pripravované aktivity Národného týždňa manželstva budú postupne zverejňované na  webovej stránke NTM a sociálnych sieťach niekoľko dní pred spustením Týždňa manželstva.

 

Termín NTM  

Národný týždeň manželstva začína už o 2 týždne. Prebehne už tradične vo valentínskom týždni od pondelka do nedele; tento rok je to v termíne 14.- 20.februára

 

Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na www.ntm.sk

 

Národný týždeň manželstva, o.z.

Vladimír Sochor, koordinátor

0903 722 439

sochor@ntm.sk

Vybraný webový obsah už neexistuje.